MINNESMÄRKEN FRÅN FIRMA LARS MONTÉN (1823-1928)

Firma Lars Montén verkade mellan 1823 och 1928 i Stockholm och Alvik, Bromma. Man ser naturligtvis inte så mycket av denna verksamhet längre - men det finns fortfarande spår.

 

Om du har eller känner till skyltar, förpackningar, etiketter eller annat Firma Lars Montén-material, som finns

fysiskt,  skicka en bild till forlag@oredvind.se. Om materialet är unikt läggs det ,upp på denna sida.

Om du vill läsa om Lars Montén och Firma Lars Montén, som hans arvingar drev, skall du läsa boken "I en grosshandlares spår: Lars Montén - företagsbyggare och filantrop i 1800-talets Stockholm", där hela historien berättas.

 

Nedan bilder från Restaurang Hattori i hörnet Drottningggatan/Tegnérgatan i Strindbergshusets bottenvåning, som

när huset var färdigbyggt 1907 innehöll en livsmedelsbutik, vilket tydligt framgår av texten på fasaden utanför restaurangen.

 

På vardera sidan i restaurangens entré sitter speglar med reklamtexter som bekostades av Firma Lars Montén till butikens öppnande. På ena sidans spegel görs reklam för KÄRNTVÅL och SMARAGD-SÅPA och på den andra för CLARA STEARINLJUS. Samliga foton tagna av R. Montén.

 

1907 tillverkades såpa och tvål i fabrikerna på Wollmar Yxkullsgatan 4 och 3, och stearin och stearinljus i Clara Tekniska Fabrik vid Alviks strand i Bromma. Lars Montén köpte Alviks säteri 

 MINNESMÄRKEN FRÅN FIRMA LARS MONTÉN 1823-1928

Karta över östra Bromma från 1917 som visar det område Firma Lars Montén hade kvar efter försäljning av c a 2/3 delar av Alviks säteri och hela Äppelviken till Stockholms stad 1908.

"LARS MONTÉNS FABRIKER" står det överst på fabriks-huset. Lars Montén hade varit död sedan 1872 men hans namn användes som om han fortfarande levde.

 

På hösten 1915 stod fabrikshuset färdigt och såp- och tvåltill-verkningen hade flyttat ut till Alvik från Wollmar Yxkullsgatan 3 respektive 4 samt gårdshuset och källaren till Sankt Paulsgatan 29 vid Mariatorget på Söder.

 

Från 1875 utökade Firma Lars Montén antalet produkter. Vid sidan av såpa och stearinljus som var Lars Monténs huvud-sakliga produkter startade arvingarna i handelsfirman Lars Montén med tvåltillv-erkning 1875 i fabrik-erna på Wollmar Yx-kullsgatan 4 och 3 på Söder.

 

Åren därefter tillkom den ena produkten efter den andra.

 

1912 användes ann-onsen/etiketten till höger, som markn-adsför såpa,  olika sorters tvålar, tvätt- pulvret Drak-pulver samt stearinljus (Patrik Edgrens samling).

 

 

 

 

I Dagens Nyheter från 1895-10-19 hittar man en annons för F:a Lars Monténs hudkräm Créme de Chole-palmine. Den var mycket framgångsrik och såldes som en av de första produkterna vid sidan av oljefärg för konstnärer på tub.

 

Till höger visas en senare tub (okänt tillverkningsår; från Patrik Edgrens samling).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under samma namn tillverkade man senare även en tvål -  "Savon de Cholepalmine",

vilket framgår av ann-onsen till höger från 1923 för såvål krämen,  som tvålen, Längst till höger även tuben. Se även nästa annons.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna mycket vackra annons ritad i jugend-stil, innebar också ett nytt sätt att rita annonser i takt med  utvecklad tryckteknik (annons från Patrik Edgrens samling).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamaffisch från tidigast 1915 för Firma Lars Monténs stearinljus med varumärket Clara Ljus som sedan 1864 tillverkades i Clara Stearinljus Fabrik i Alvik i Bromma  (tidigare benämnd Clara Tekniska Fabrik).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annons från SvD 1950-08-26 när Kema AB startat Aktiebolaget Lars Montén och under det namnet sålde vissa produkter anpassade för verkstäder ock liknande.

Denna annons avser en doseringsapparat för Tvålcrème, Hand-pasta och Industri-crème. Dessa använ-des för rengöring och skydd av händer och armar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annons från SvD 1955-03-30 av MONTÈNS BILGLANS eller Auto Wax Polish.

 

Flaskan med Auto Wax Polish i privat ägo. Foto: R. Montén.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annons från SvD 1957-02-05 för den ovan nämnda Monténs Industricrème

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En öväntad produkt från AB LARS MONTÉN var malmedel som såldes under Elektrolux varumärke. Att AB LARS MONTÉN tyillverkade medlet framgår längst ned av burkens baksida.

 

Högst upp med små bokstäver framgår ocksdå att preparatet tillverkades på licens. Vem som hade detta patent är okänt.

 

Tillverkningen skedde troligtvis i Barnängens fabrik som också tillhörde  företags-gruppen  KEMA.

 

 

 

 

 

 

 

Annons från SvD 1958-01-06 som meddelar att produkterna från AB Lars Montén fr o m 1 januari 1958 säljs av Garvin Produkter AB i Nacka.

Barnängen tillverkade troligtvis fortfarande produkterna..