Författare
Riccard Montén

Riccard Montén 2016

Foto: Annica Axberg

Riccard Montén

Riccard Montén (1947-  ), fil kand, beteendevetare, medieforskare. Anställd på Sveriges Radio i tretton år och har därefter drivit företag inom publik- och opinionsstudier samt medie- och kommun-ikationsanalys. Har mest arbetat inom mediesektorn.

 

FÖRFATTARE TILL:


"I EN GROSSHANDLARES SPÅR" (2016)

"VÄGVISARE I 1670-TALETS SÖDERMALM"  (2019)

"RESTENÄS - Hemmansägare, torpare & stabor i ett Bohuskt hemman 1495-1975" (2022)


Tidigare publicerat av honom är forskningsrapporter utgivna av Sveriges Radios avdelning för Publik- och Programforskning 1970-1983 med analyser av Sveriges Radios och Sveriges Televisions publik i olika sammanhang. Åtkomliga på Kungliga Biblioteket.

 

Intresset för släktforskning samt industri- och Stockholmshistoria, ledde så småningom fram till grundliga studier i olika arkiv om släktingen Lars Monténs liv och leverne, som i stort sett var okänd i författarens gren av släkten och vars lyckosamma entreprenörskap och engagemang i samhället på flera olika sätt förtjänade att lyftas fram.

 

I samband med research för den första boken kom Montén i kontakt med Johan Holms Tomtböcker med ritningar av kvarteren på Södermalm på 1670-talet. Dessa ritningar väckte idén att göra en karta av dessa, vilket aldrig genomförts tidigare och som presenteras i boken "Vägvisare i 1670-talets Södermalm".


Montén har sedan födseln 1947 vistats i Restenäs på somrarna. Denna ort ligger vid kusten innanför Orust i Bohus i Resteröds församling och Uddevalla kommun. Några gamla kartor från 1695 och 1789 ruvade han på i ett decennium innan han började intressera sig för denna plats historiskt. Det är ett hemmans historia han beskrivit utifrån ägarna till detta hemman, men även torpen och torparna liksom staborna och deras sommarställen är omnämnda.