ERRATA - RÄTTELSER


ERRATA - lista med rättelser i boken:
”RESTENÄS Hemmansägare, torpare och stabor i ett bohuskt hemman 1495-1975”

Vill du skriva ut sidan: öppna hemsidan via dator kopplad till skrivare, gå till denna sida - tryck Ctrl+P 


RÄTTELSER PÅ BOKENS FÖLJANDE SIDOR:

Sid 42, stycket med rubriken TORP/ÖDETORP, 3dje raden: hänvisningen till R-kartan (d v s Hybridkartan på bokomslagets insidor):  A2SÖ, skall vara B2NÖ
och på samma sida, 5te  raden: B2, skall vara C2NV


Sid 49, i den röda rutan med Simmingschiölds vapen är Erich Simmingschiöld namn felstavat - ett "g" saknas


Sid 51, i högermarginalen vid andra stycket: ett "i" som hamnat där av misstag


Sid 53, näst sista stycket, 3dje raden: skall texten vara "d v s vid denna tid då Restenäs var odelat"


Sid 96, sista raden: Abtaham skall vara Abraham


Sid 110, mellanstycket vid det gula huset Gammelgården, andra raden:
två hakparenteser [] skulle innehållet ett referensnummer till den källa som har använts. Källan saknas dessutom i Referensförteckningen på sid 350.
Källa är: Helene Carlsson & Andreas Hansen: BOHUSLÄNSKA GÅRDAR Byggnadstraditioner i ett föränderligt agrarsamhälle. Länstyrelsens i Västergötland rapport, 1990-tal, Sid 124-127.


Sid 151 & 152: Hänvisningen till torpet Ängviken skall vara sid 217


Sid 157, 3dje stycket: Texten i den första meningen skall lyda: "Enligt Restenäs första dopbok var den förste kände boende på Näsehagen cronobåtsman Anders Frijsk."


Sid 160, näst sista stycket med titeln ARRENDE STORÖN 1861-1889, 3dje raden skall texten ersättas med: "Smeden Berndt Svensson (f.1792) bodde på torpet Storön 1861-1868. Se även Ängeviken sid 217-218.


Sid 174, andra stycket, tredje raden: Johan Anton Johansson anges som namn på ägaren till GILLÅS och SJÖVIK. Detta är dock en förväxling med Anton Andersson. Anton Johansson var torpare och senare ägare till Höjentorp (se sid 218). Detta fel upprepar sig på samma sida i tredje styckets första och fjärde rad.


Sid 175, första stycket, sista raden: Anton Andersson kallas återigen felaktigt Anton Johansson.


Sid 197, sista raden: hänvisningen till sid 319 skall vara till sid 321


Sid 276, bildtexten till översta bilden i marginalen: Det år både Margit och Rune Karlsson avled skall vara 2013, i st f 1983. (en pinsam miss!)


Sid 296, andra stycket nedifrån under rubriken "Familjen": Anders Rasmussons födelseår skall vara 1943


Sid 305, i avsnittet (JOHN) YO JOHANSSONS AVSTYCKNINGAR saknas följande försäljning: RESTENÄS 2:30 (se sid 260) såldes 1942 till fabrikör Sven Andersson. 1950-talet ändrades beteckningen till 2:108 i samband med andra fastighetsköp.


Sid 323: I tabellen FRÅN RESTENÄS 2:43 1935-1947 saknas: 2:65     1938 Åke Hilmertz