Om förlaget


Böcker för Bokhyllans

Mitt !


ORED & VIND Förlag (AB)

Herserudsvägen 1

181 50 Lidingö

Tel: 0708-387605

forlag@oredvind.se

www.oredvind.se

Org nr/VAT: 556305-7529 /01

Innehar F-skattesedel

 

Ored & Vind Förlag ger ut faktaböcker inom olika ämnesområden.

Beställningar av förlagets böcker kan göras via hemsidan www.oredvind.se

eller via nätbokhandeln.

Förlagets utgivning

RESTENÄS -

Hemmansägare, torpare & stabor i ett Bohuskt hemman 1495-1975

Restenäs, ett hemman i mellersta Bohuslän, var mellan 1495 och 1640  sätesgård ägd av dansk-norsk adel. 

Samtliga hemmansägare som hittats  mellan 1495 och 1975 har dokumen-terats genom fem olika skiften. Detta är en hemmanshistoria om ägarna, deras mark och hur de bodde och levde. 

De många torpen och torparna  har inte glömts bort och inte heller "staborna" som började köpa sommarställen 1933.


Författare: Riccard Montén

Utgiven 2022. ISBN: 97891982965-2-5

Boken innehåller 352 sidor och cirka 700 bilder och kartor. 

VÄGVISARE

I 1670-TALETS SÖDERMALM

Digitalt sammanfogad karta av stadsingenjören Johan Holms kvartersvis ritade Södermalmstomter utförda för Katarina församling 1674 och Maria Magdalena 1679. Innehåller även förhistoria om gaturegleringen av malmen samt index över dåtidens gator och kvarter samt var Södermalmskändisarna bodde.

 

Författare: Riccard Montén

Utgiven 2019

ISBN: 9789198296518

 

I EN GROSSHANDLARES SPÅR.

Lars Montén - företagsbyggare och filantrop i 1800-talets Stockholm.

 

Monografi om en av Stockholms och Södermalms mest framgångsrika grosshandlare. Han var också fabrikör, som tack vare kemisten Berzelius såg kemiteknikens möjligheter. Var under några decennier Sveriges störste såp-,  stearin- och ljustillverkare. 1858 hade Monténs fabriker störst sammanlagd omsättning bland fabrikörerna i Stockholm - och de mest lönsamma. Kanske var han också den mest filantropiske och tillbakadragne.

 

Författare: Riccard Montén

Utgiven 2016

ISBN: 9789198296501