MINNESMÄRKEN FRÅN FIRMA LARS MONTÉN (1823-1928)

MINNESMÄRKEN FRÅN FIRMA LARS MONTÉN 1823-1928

Lars Montén från Axbergs socken i Närke flyttade till Stockholm 1809 direkt som bokhållarassistent på ett bryggeri på Ladugårdslandet (Östermalm). Efter två år anställdes han av grosshandlare Carl Johan Ekerman som bokhållare och för att utbildas till grosshandlare. Ubildningen till detta yrke var 12 år lång, men hans två tidigare år kunde han tillgodoräkna. De tre avslutande åren skulle han driva eget företag under sin utbildares kontroll. 1823 utnämndes han till grosshandlare av Stockholms borgerskap. Han startade genast grosshandel på Västerlånggatan i Gamla Stan.

Under sina studier hade han parallellt studerat kemi, så småningom med hjälp av Jöns Jacob Berzelius, vars tidigaste böcker om kemi var de som Montén studerat. De kunskaper Berzelius bidragit med medförde att Montén  kunde starta såptillverkning på Garvargatan på Kungsholmen 1823 vid sidan av grosshandeln.

Montén drev framgångsrikt dessa verksamheter fram till sin död 1972. Dessa växte successivt. Ungefär vart tionde

år köpte han nya fastigheter för att bygga större såpfabriker och senare även sterin- och stearinljusfabriker.


Lars Montén hade ingen familj.  Vid hans död testamenterades verksamheten till tre släktingar. Två av dessa, Lars Bergstedt och Erik Bergstedt från Närke, hade arbetat länge hos Montén. Den tredje, Carl Rosengren, var också släkting men från Stockholm, men var inte myndig 1872. Han hade utbildats på Monténs bekostnad i Sverige och utomlands.


När Montén avlidit startade arvingarna handelsbolaget Firma Lars Montén som verkade 1872 till 1928 i Stockholm och Alvik, Bromma.  Man ser naturligtvis inte så mycket av denna verksamhet längre - men det finns fortfarande

spår.

Om du vill läsa om Lars Montén och, Firma Lars Montén, som hans arvingar drev, skall du läsa boken "I en grosshandlares spår: Lars Montén - företagsbyggare och filantrop i 1800-talets Stockholm", där hela historien berättas. Den finns att köpa på BESTÄLL BOK.

 

Nedan bilder från Restaurang Hattori i hörnet Drottningggatan/Tegnérgatan i Strindbergshusets bottenvåning, som

när huset var färdigbyggt 1907 innehöll en livsmedelsbutik, vilket tydligt framgick av texten på fasaden utanför restaurangen. 

På vardera sidan i restaurangens entré satt speglar med reklamtexter som bekostades av Firma Lars Montén till butikens öppnande. På ena sidans spegel görs reklam för KÄRNTVÅL och SMARAGD-SÅPA och på den andra för CLARA STEARINLJUS. Dessa fönsterprydnader fanns i denna restaurang fram till 2020, alltså i 113 år.

Samtliga foton därifrån tagna av R. Montén 2018.

Merparten av bilderna i detta avsnitt har hittats efter det att boken skrevs och finns således inte med i boken om

Lars Montén.

ARVINGARNA TAR ÖVER VERKSAMHETEN 1872

De tre arvingarna fortsätter med såptillverkningen i fabrikerna på Wollmar Yxkullsgatan 3 och 4 medan stearin- och stearinljus tillverkas i Alvik-

Från 1875 utökade Firma Lars Montén antalet produkter. Vid sidan av såpa och stearin som var Lars Monténs huvudsakliga produkter, startade arvingarna  med tvåltillverkning i fabrikerna på Wollmar Yx-kullsgatan på Söder. Tvålmassan tillverkas nästan på samma sätt som såpan, men sedan skulle också tvålar tillverkas och färpackas i eleganta omslag-

Åren därefter tillkom den ena produkten efter den andra.

I Dagens Nyheter från 1895-10-19 hittar man en annons för F:a Lars Monténs hudkräm Créme de Cholepalmine. Denna produkt var mycket framgångsrik och såldes som en av de första produkterna på tub - vid sidan av den oljefärg som konstnärer använde.

Under samma namn tillverkade man senare även en tvål - "Savon de Cholepalmine", vilket framgår av annonsen nedan från 1923 för såvål krämen, som tvålen, Längst ner även tuben med hudkräm, en av de första i Sverige som använde denna uppfinning.

1912 användes annonsen/etiketten nedan, som marknadsföring för såpa, olika sorters tvålar, tvättpulvret Drak-pulver samt stearinljus (Patrik Edgrens samling).

På hösten 1915 stod fabrikshuset färdigt och såp- och tvåltillverkningen flyttades ut till Alvik från Wollmar Yxkullsgatan 3 respektive 4 samt gårdshuset och källaren till Sankt Paulsgatan 29 vid Mariatorget på Söder.

"LARS MONTÉNS FABRIKER" står det överst på fabrikshuset. Lars Montén hade varit död sedan 1872 men hans namn användes som om han fortfarande levde.

Karta över östra Bromma från 1917 som visar det område Firma Lars Montén hade kvar efter försäljning av c a 2/3 delar av Alviks säteri och hela Äppelviken till Stockholms stad 1908.

Reklamaffisch från tidigast 1915 för Firma Lars Monténs stearinljus med varumärket Clara Ljus som sedan 1843 tillverkades i Clara Tekniska Fabrik i Stockholm och sedan 1864 i Clara Stearinljus Fabrik i Alvik i Bromma.

Annons från SvD 1950-08-26 när Kema AB startat Aktiebolaget Lars Montén och under det namnet sålde vissa produkter anpassade för verkstäder ock liknande.

Denna annons avser en doseringsapparat för Tvålcrème, Hand-pasta och Industri-crème. Dessa använ-des för rengöring och skydd av händer och arma

Reklamaffisch från tidigast 1915 för Firma Lars Monténs stearinljus med varumärket Clara Ljus som sedan 1843 tillverkades i Clara Tekniska Fabrik i Stockholm och sedan 1864 i Clara Stearinljus Fabrik i Alvik i Bromma.

En öväntad produkt från AB LARS MONTÉN var malmedel som såldes under Elektrolux varumärke. Att AB LARS MONTÉN tillverkade medlet framgår längst ned av burkens baksida.

Tillverkningen skedde troligtvis i Barnängens fabrik som också tillhörde företagsgruppen KEMA.

Annons från SvD 1958-01-06 som meddelar att produkterna från AB Lars Montén fr o m 1 januari 1958 säljs av Garvin Produkter AB i Nacka.


Detta markerade att slutet var nära för namnet Lars Montén som firmanamn efter 135 år. 1823 startade Lars Montén sin grosshandel och såptillverkning.